आमच्याशी संपर्क

टपालाचा पत्ता :
जिल्हा परिषद अहमदनगर 
  माळीवाडा, अहमदनगर - 414001
   ई-मेल : ceozp[dot]ahmednagar[at] maharashtra[dot]gov[dot]in
  दूरध्वनी क्रं. : 0241-2355219
  फॅक्स क्रं. : 91-241-2322429

आम्हाला फॉलो करा

हेल्पलाईन नंबर

  • पोलिस हेल्पलाइन : १००
  • रुग्णवाहिका : १०८
  • भ्रष्टाचार विरोधी : १०६४
  • जिल्हा नियंत्रण कक्ष : १०७७
  • आपत्ती व्यवस्थापन : १०७८
  • गुन्हा थांबवणारे : १०९०
  • दामिनी पथक हेल्पलाइन : १०९१
  • चाइल्ड हेल्पलाईन : १०९८
  • नागरिक कॉल सेंटर : १५५३००