राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सक स्तरावरील कंत्राटी पदभरतीची जाहिरात 2024
जिल्हा परिषद अहमदनगर सविस्तर पदभरती जाहिरात 2023
जिल्हा परिषद पदभरती संदर्भात संपर्क क्रं. 0241-2353695
जिल्हा परिषद अहमदनगर सविस्तर पदभरती जाहिरात क्रं. 01/2023 (शुद्धीपत्रक क्रं. 1 आणि 2)
जाहिर प्रकटन- माहे मार्च 2019 व ऑगस्ट 2021 (अपंग व इतर सुधारीत आरक्षणासह) महाभरती अंतर्गत अर्ज करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या परीक्षा शुल्काची रक्कम संबंधित उमेदवारांना परत करणेबाबत.
जिल्हा परिषद पदभरती 2023- परिक्षेचे वेळापत्रक (सदर लिंक रोज उघडून पाहणे. पान उघडल्यावर रिफ्रेश करून घेणे)
जिल्हा परिषद पदभरती 2023- परिक्षेचे प्रवेशपत्र (Click Hear for Hall Ticket)
ऑनलाईन प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठीची Demo Link
ऑनलाईन परिक्षेसाठी माहिती पुस्तीका

हेल्पलाईन नंबर

  • पोलिस हेल्पलाइन : १००
  • रुग्णवाहिका : १०८
  • भ्रष्टाचार विरोधी : १०६४
  • जिल्हा नियंत्रण कक्ष : १०७७
  • आपत्ती व्यवस्थापन : १०७८
  • गुन्हा थांबवणारे : १०९०
  • दामिनी पथक हेल्पलाइन : १०९१
  • चाइल्ड हेल्पलाईन : १०९८
  • नागरिक कॉल सेंटर : १५५३००

आम्हाला फॉलो करा