इतर म‍हत्‍वाच्‍या लिंक

तक्रार निवारण प्रणाली

निर्माण (बांधकामाबाबत)

संपदा (जि.. मालमत्‍ता)

अस्मिता (शौचालयाबाबत)

ग्रामस्‍थ सुचना/वैयक्तिक लाभ

भ.नि.नी./डी.सी.पी.एस.

मराठी ऑनलाईन टायपिंग टुल

जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा 

शासन निर्णय (महाराष्‍ट्र राज्‍य)

सेवा ज्येष्ठता यादी 

जि.प.सर्वसाधारण बदल्या 2015

Google Drive Link's

पदभरती फॉर्म (Apply Online)

जिल्‍हा परिषद आदेश  

 

  

 

 

महाराष्‍ट्रामध्‍ये जिल्‍हा परिषदांची स्‍थापना

महाराष्‍ट्रामध्‍ये जिल्‍हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत ही त्रिस्‍तरीय व्वस्‍था अस्तित्‍वात येण्‍यापुर्वी ग्रामिण भागाच्‍या कामकाजासाठी लोकल बोर्ड ही संस्‍था काम पाहत होती. महाराष्‍ट्रामध्‍ये दि. ०१ में, १९६० या शुभदिनी तत्‍कालीन पंतप्रधान मा.पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्‍या  प्रमुख अध्‍यक्षतेखाली व तत्‍कालीन महाराष्‍ट्राचे पहिले मुख्‍यमंत्री मा. यशवंतरावजी चव्‍हाण यांचे प्रमुख उपस्थितीत जिल्‍हा परिषदांची स्‍थापना करण्यात आली.

अहमदनगर जिल्हा परिषदेची स्‍थापना दि. ०२ में १९६२ रोजी झाली आहे. मा.अध्‍यक्ष व मा. उपाध्‍यक्ष व पदाधिकारी यांची दि. १२ ऑगस्‍ट १९६२ रोजी निवड होऊन जिल्‍हा परिषद अस्तित्‍वात आली.

महाराष्ट्रातील ग्रामिण भागाचे सर्वांगीण विकासासाठी त्रिस्‍तरीय पद्धतीची लोकनियुक्‍त प्रशासकिय संस्‍था कायद्याने अस्तित्‍वात आली. त्रिस्‍तरीय म्णजे गावपातळीवर ग्रामपंचायत अशी संस्‍था माहाराष्‍ट्रभर अस्तित्‍वात आली. या संस्‍थेचे काम नियमानुसार होण्‍यासाठी विधानसभेत कायदा करण्‍यात आला. जिल्‍हा परिषद व पंचायत समितीचे कामकाज जिल्‍हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ व ग्रामपंचीयतीचे कामकाज मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अन्ये चालते

 जिल्हा परिषदेचे खाते प्रमुख व गटविकास अधिकारी यांना प्रदान केलेले अधिकार

 दलित वस्ती सुधार योजना बृहत आराखडा

 वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना बृहत आराखडा
आंतरजिल्हा बदलीने इतर जिल्हा परिषदेकडून अहमदनगर जिल्हा परिषदेकडे सामावुन घेण्यात येणार्‍या प्राथ. शिक्षकांची यादी
List Of SUW, MUW, SAM, MAM Children as Identified in December 2013

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (जिल्हा सेवा) प्रवेशोत्तर परिक्षा सन 2014 चे निकालपत्र

  प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण नोंदणीसाठी लिंक
 मलेरिया, चिकनगुण्‍या व डेंग्‍यु या आजारांचे प्रतिबंध व उपाय
  लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा १९८८ नुसार गुन्‍हे दाखल झालेल्‍या प्रकरणांचा तपशील (वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचारी)
  प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांच्या खास बाब बदल्यांबाबत व आपसी बदल्यांबाबत वेळापत्रक व सूचना
पदवीधर वेतनश्रेणीत नियुक्तीच्या अनुषंगाने तात्पुरती जेष्ठता यादी
मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी (शिक्षण) यांची तात्पुरती पदोन्नती जेष्ठता यादी
  जिल्‍हा परिषद, अहमदनगर पदभरती जाहिरात       शुद्धिपत्रक   शुद्धिपत्रक क्र.-2
जिल्‍हा परिषद पदभरती उत्‍तरतालिका (Answer Key)
  दि. 25/11/2015 रोजीच्या आरोग्य सेवक परुष, आरोग्य सेविका व औषध निर्माण अधिकारी या पदांच्या परिक्षेसाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आदेशाबाबत.
  जिल्हा पाणी स्वच्छता कक्ष, जि.प.अहमदनगर मार्फत कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणाऱ्या शिपाई या पदाच्या लेखी परिक्षेबाबत.


                         The Site Designed, Developed and hosted by
Zilla Parishad, Ahmednagar & National Informatics Centre, District Ahmednagar

                      Email: CEOZP.ahmednagar@maharashtra.gov.in        Toll Free No. 1800-233-2429 (Official Time 9.45 am to 5.45 pm)

                  Disclaimer :- This information is supplied by various departments, NIC will not be responsible for any information that may be incorrect.

                     Copyright 2005 (NIC)  - All Rights Reserved

अध्‍यक्ष, जिल्‍हा परिषद
मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी
 जिल्‍हा परिषद, प्रशासन
माजी जिल्‍हा परिषद अध्‍यक्ष
माजी मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी
संपुर्ण सवच्‍छता अभियान
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान
सर्व शिक्षा अभियान
पी.एम.जी.एस.वाय.
एन.आर.इ.जी.ए.
अंगणवाडी ऑनलाईन

 

जिल्‍हा परिषद, कामवाटप समिती सभा

 दिनांक-  28/09/2015

सभेची नोटीस   

यादी/ मागणी/ वाटप  

सुचना

इतिवृत्‍त

 

  अंतर जिल्‍हा बदलीने बदलुन येणा-या प्राथमिक शिक्षकांची यादी
SC  ST SBC NTB NTC NTD
OPEN OBC VJA
आंतरजिल्हा बदलीने आपसी बदली अंतर्गत जाणारे प्राथमिक शिक्षक पात्र / अपात्र
आंतरजिल्हा बदलीने एकतर्फी बदली अंतर्गत जाणारे प्राथमिक शिक्षक पात्र / अपात्र
आंतरजिल्हा बदलीने पतीपत्नीएकत्रिकरण अंतर्गत बदली अंतर्गत जाणारे प्राथमिक शिक्षपात्र / अपात्र

School Report Card 2014-15

  फाईल बारकोड & मॅनेजमेंट सिस्‍टीम (Only Intranet)

स्‍पर्धात्‍मक परिक्षा सन-२०१५

      

                                                                                                                                                                                                                                                                         visiteur
                                                                                                                                                                                                                                                                                एकूण दर्शक क्र.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

अहमदनगर जिल्‍हा परिषदेच्‍या संकेतस्‍थळावर आपले स्‍वागत आहे !