इतर म‍हत्‍वाच्‍या लिंक

ई-प्रशासन  

जिल्‍हा परिषद आदेश  

तक्रार निवारण प्रणाली

निर्माण (बांधकामाबाबत)

सेवापुस्‍तक (Online)

आपल गांव आपला विकास

हातपंप

ग्रामस्‍थ सुचना/वैयक्तिक लाभ

भ.नि.नी./डी.सी.पी.एस.

मराठी (Typing Tool)

जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा 

शासन निर्णय (महाराष्‍ट्र राज्‍य)

Google Drive Link's

  

    

 

महाराष्‍ट्रामध्‍ये जिल्‍हा परिषदांची स्‍थापना

महाराष्‍ट्रामध्‍ये जिल्‍हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत ही त्रिस्‍तरीय व्वस्‍था अस्तित्‍वात येण्‍यापुर्वी ग्रामिण भागाच्‍या कामकाजासाठी लोकल बोर्ड ही संस्‍था काम पाहत होती. महाराष्‍ट्रामध्‍ये दि. ०१ में, १९६० या शुभदिनी तत्‍कालीन पंतप्रधान मा.पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्‍या  प्रमुख अध्‍यक्षतेखाली व तत्‍कालीन महाराष्‍ट्राचे पहिले मुख्‍यमंत्री मा. यशवंतरावजी चव्‍हाण यांचे प्रमुख उपस्थितीत जिल्‍हा परिषदांची स्‍थापना करण्यात आली.

अहमदनगर जिल्हा परिषदेची स्‍थापना दि. ०२ में १९६२ रोजी झाली आहे. मा.अध्‍यक्ष व मा. उपाध्‍यक्ष व पदाधिकारी यांची दि. १२ ऑगस्‍ट १९६२ रोजी निवड होऊन जिल्‍हा परिषद अस्तित्‍वात आली.

महाराष्ट्रातील ग्रामिण भागाचे सर्वांगीण विकासासाठी त्रिस्‍तरीय पद्धतीची लोकनियुक्‍त प्रशासकिय संस्‍था कायद्याने अस्तित्‍वात आली. त्रिस्‍तरीय म्णजे गावपातळीवर ग्रामपंचायत अशी संस्‍था माहाराष्‍ट्रभर अस्तित्‍वात आली. या संस्‍थेचे काम नियमानुसार होण्‍यासाठी विधानसभेत कायदा करण्‍यात आला. जिल्‍हा परिषद व पंचायत समितीचे कामकाज जिल्‍हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ व ग्रामपंचीयतीचे कामकाज मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अन्ये चालते

 जिल्हा परिषदेचे खाते प्रमुख व गटविकास अधिकारी यांना प्रदान केलेले अधिकार

 दलित वस्ती सुधार योजना बृहत आराखडा

 वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना बृहत आराखडा
List Of SUW, MUW, SAM, MAM Children as Identified in December 2013

पंचायत (अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारीत) कायदा (पेसा)- 1996

नागरी नोंदणी पद्धती अंतर्गत जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी संगणक प्रणाली (Software)

  अनुकंपा एकत्रित जेष्ठता सूची (वर्ग-3 22/08/2005 पूर्वीचे) / (वर्ग-3 - 22/08/2005 नंतरचे) / (वर्ग-4 - 22/08/2005 पूर्वीचे) / (वर्ग-4 - 22/08/2005 नंतरचे)
  प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण व इतर राज्यपुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंते बाह्य यंत्रणेकडून उपलब्ध करून घेण्याबाबत ई-निविदा
(माध्यमिक शिक्षण विभाग) अतिरिक्त शिक्षक समायोजन 2016 बाबत हरकतीसाठी यादी (अतिरिक्त शिक्षक) (रिक्तपदांची यादी)
(प्राथमिक शिक्षण विभाग) अतिरिक्त शिक्षक समायोजन 2016 व रिक्तपदांबाबत हरकतीसाठी यादी 

सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत परिचर संवर्गातून कनिष्ठ साहायक पदावर पदोन्नती झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे आदेश (प्रतिक्षा यादी मधून)


                         The Site Designed, Developed and hosted by
Zilla Parishad, Ahmednagar & National Informatics Centre, District Ahmednagar

                      Email: CEOZP.ahmednagar@maharashtra.gov.in        Toll Free No. 1800-233-2429 (Official Time 9.45 am to 5.45 pm)

                  Disclaimer :- This information is supplied by various departments, NIC will not be responsible for any information that may be incorrect.

                     Copyright 2005 (NIC)  - All Rights Reserved

अध्‍यक्ष, जिल्‍हा परिषद
मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी
 जिल्‍हा परिषद, प्रशासन
माजी जिल्‍हा परिषद अध्‍यक्ष
माजी मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी
संपुर्ण सवच्‍छता अभियान
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान
सर्व शिक्षा अभियान
पी.एम.जी.एस.वाय.
एन.आर.इ.जी.ए.
अंगणवाडी ऑनलाईन

 

जिल्‍हा परिषद, कामवाटप समिती सभा

  दिनांक-  08/09/2016

सभेची नोटीस   

यादी/ मागणी/ वाटप  

सुचना

इतिवृत्‍त

 

  अंतर जिल्‍हा बदलीने बदलुन येणा-या प्राथमिक शिक्षकांची यादी
SC  ST SBC NTB NTC NTD
OPEN OBC VJA
  आंतरजिल्हा बदलीने आपसी बदली अंतर्गत जाणारे प्राथमिक शिक्षक पात्र / अपात्र
  आंतरजिल्हा बदलीने एकतर्फी बदली अंतर्गत जाणारे प्राथमिक शिक्षक पात्र / अपात्र
  आंतरजिल्हा बदलीने पतीपत्नीएकत्रिकरण अंतर्गत बदली अंतर्गत जाणारे प्राथमिक शिक्षपात्र / अपात्र

School Report Card 2015-16

फाईल बारकोड & मॅनेजमेंट सिस्‍टीम (Only Intranet)

स्‍पर्धात्‍मक परिक्षा सन-२०१५

सेवा ज्येष्ठता यादी 

जि.प. सर्वसाधारण बदल्या 2016 साठी ऑनलाईन अर्ज प्रणाली
जि.प.सर्वसाधारण बदल्या 2016 ज्येष्ठता यादी
सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा 2015 चा निकाल
      

                                                                                                                                                                                                                                                                         visiteur
                                                                                                                                                                                                                                                                                एकूण दर्शक क्र.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

अहमदनगर जिल्‍हा परिषदेच्‍या संकेतस्‍थळावर आपले स्‍वागत आहे !