इतर म‍हत्‍वाच्‍या लिंक

आपले सरकार (महाराष्‍ट्र शासन)

ई-प्रशासन  

जिल्‍हा परिषद आदेश  

तक्रार निवारण प्रणाली

निर्माण (बांधकामाबाबत)

सेवापुस्‍तक (Online)

आपल गांव आपला विकास

हातपंप

भ.नि.नी./डी.सी.पी.एस.

मराठी (Typing Tool)

जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा 

शासन निर्णय (महाराष्‍ट्र राज्‍य)  

RFD Link

 

महाराष्‍ट्रामध्‍ये जिल्‍हा परिषदांची स्‍थापना

महाराष्‍ट्रामध्‍ये जिल्‍हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत ही त्रिस्‍तरीय व्वस्‍था अस्तित्‍वात येण्‍यापुर्वी ग्रामिण भागाच्‍या कामकाजासाठी लोकल बोर्ड ही संस्‍था काम पाहत होती. महाराष्‍ट्रामध्‍ये दि. ०१ में, १९६० या शुभदिनी तत्‍कालीन पंतप्रधान मा.पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्‍या  प्रमुख अध्‍यक्षतेखाली व तत्‍कालीन महाराष्‍ट्राचे पहिले मुख्‍यमंत्री मा. यशवंतरावजी चव्‍हाण यांचे प्रमुख उपस्थितीत जिल्‍हा परिषदांची स्‍थापना करण्यात आली.

अहमदनगर जिल्हा परिषदेची स्‍थापना दि. ०२ में १९६२ रोजी झाली आहे. मा.अध्‍यक्ष व मा. उपाध्‍यक्ष व पदाधिकारी यांची दि. १२ ऑगस्‍ट १९६२ रोजी निवड होऊन जिल्‍हा परिषद अस्तित्‍वात आली.

महाराष्ट्रातील ग्रामिण भागाचे सर्वांगीण विकासासाठी त्रिस्‍तरीय पद्धतीची लोकनियुक्‍त प्रशासकिय संस्‍था कायद्याने अस्तित्‍वात आली. त्रिस्‍तरीय म्णजे गावपातळीवर ग्रामपंचायत अशी संस्‍था माहाराष्‍ट्रभर अस्तित्‍वात आली. या संस्‍थेचे काम नियमानुसार होण्‍यासाठी विधानसभेत कायदा करण्‍यात आला. जिल्‍हा परिषद व पंचायत समितीचे कामकाज जिल्‍हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ व ग्रामपंचीयतीचे कामकाज मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अन्ये चालते

 जिल्हा परिषदेचे खाते प्रमुख व गटविकास अधिकारी यांना प्रदान केलेले अधिकार

 दलित वस्ती सुधार योजना बृहत आराखडा

 वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना बृहत आराखडा

पंचायत (अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारीत) कायदा (पेसा)- 1996

नागरी नोंदणी पद्धती अंतर्गत जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी संगणक प्रणाली (Software)

  ध्वनी प्रदुषणाबाबतच्या तक्रारी 09156438088 या व्हॉट्स अॅप क्रमांकावर नोंदविण्याबाबत
  शिक्षक संवर्गाच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी अवघड क्षेत्र व सर्वसाधारण क्षेत्रातील शाळा निश्चित करणेबाबत.
जिल्हा परिषदेसाठी आवश्यक असलेल्या सेवा / प्रणाली / वस्तूंच्या उपलब्धतेसंदर्भात प्रस्ताव मागविणेबाबत
  वैद्यकिय अधिकारी गट-अ व तदर्थ वैद्यकिय अधिकारी पदभरती-२०१७ निवड व प्रतिक्षायादी
  लघु पाटबंधारे, कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यातील आणि वळवणीच्या बंधाऱ्यातील पाणी वापराबाबत पाणी वापर संस्थेने जिल्हा परिषदेबरोबर करावयाचा करारनामा
  जि.प.अहमदनगर कडील कोल्हापुर पद्धतीचे बंधारे व ल.पा.योजनांची देखभाल दुरुस्‍ती करण्‍यासाठी पाणी सहकारी पाणी वापर संस्‍था स्‍थापन करणेबाबत.

अनुकंपा तत्‍वावर अर्जदारांची जेष्‍ठतायादी हरकतीसाठी प्रसिध्‍द करणेबाबत

राजीव गांधी पंचायत सशक्‍तीकरण अभियान अंतर्गत कंत्राटी लिपिक पदभरती संबंधीची जाहिरात
राजीव गांधी पंचायत सशक्‍तीकरण अभियांतर्गत कंत्राटी लिपिक पदासाठी सादर करावयाच्‍या अर्जाचा नमुना
 कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ अन्‍वये कार्यक्षेत्रनिहाय अधिकारी संपर्क
राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान, अहमदनगर, करारतत्‍वावर विशेषतंज्ञांच्‍या नेमणुकीकरिता जाहिरात


                         The Site Designed, Developed and hosted by
Zilla Parishad, Ahmednagar & National Informatics Centre, District Ahmednagar

                      Email: CEOZP.ahmednagar@maharashtra.gov.in        Toll Free No. 1800-233-2429 (Official Time 9.45 am to 5.45 pm)

                  Disclaimer :- This information is supplied by various departments, NIC will not be responsible for any information that may be incorrect.

                     Copyright 2005 (NIC)  - All Rights Reserved

अध्‍यक्ष, जिल्‍हा परिषद
मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी
 जिल्‍हा परिषद, प्रशासन
माजी जिल्‍हा परिषद अध्‍यक्ष
माजी मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी

 

संपुर्ण सवच्‍छता अभियान
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान
सर्व शिक्षा अभियान
पी.एम.जी.एस.वाय.
एन.आर.इ.जी.ए.
अंगणवाडी ऑनलाईन

 

 

  School Report Card

फाईल बारकोड & मॅनेजमेंट सिस्‍टीम (Only Intranet)

स्‍पर्धात्‍मक परिक्षा सन-२०१५

सेवा ज्येष्ठता यादी पाहण्यासाठी "जिल्हा परिषद आदेश" या लिंक वर क्लिक करावी.

 

कायदे विषयक सल्‍लागार नियुक्‍तीबाबत

जिल्‍हा परिषद, गट, चांदेकासार निवडणूकीची अधिसुचना

  आदर्श शिक्षक / केंद्र प्रमुख पुरस्‍कार प्रश्‍नावली -२०१७

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                                                                                                                                                                                         visiteur
                                                                                                                                                                                                                                                                                एकूण दर्शक क्र.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

अहमदनगर जिल्‍हा परिषदेच्‍या संकेतस्‍थळावर आपले स्‍वागत आहे !